Λεπτομέρειες για Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 - Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος)

PropertyValue
Όνομα:Έντυπο Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 - Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος)
Περιγραφή:Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
Όνομα Αρχείου:DHL.pdf
Μέγεθος Αρχείου: Empty
Τύπο Αρχείου:pdf (Τύπος ΜΙΜΕ: application/pdf)
Υποβλήθηκε στις: 17.02.2011 21:52
Θεάσεις:36 Θεάσεις
Τελευταία ανανέωση στις: 17.02.2011 21:53