kataskeuiΟ νόμος 3843/2010 για τη δήλωση αλλαγής χρήσης χώρων κτιρίων (ημιυπαίθριων κλπ), δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνει τις διατάξεις εκείνες που θα τον καθιστούσαν μια προσιτή και φερέγγυα λύση για όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Τι  προβλέπει ο νόμος; Ο νέος νόμος προβλέπει την εξαίρεση από την κατεδάφιση για 40 χρόνια των κλεισμένων ημιυπαίθριων χώρων, των χώρων ισογείων, υπογείων, παταριών σοφίτων και pilotis που βρίσκονται εντός του νόμιμου περιγράμματος της οικοδομής, χωρίς να νομιμοποιούνται τα «παράνομα κτίσματα» και θα πραγματοποιείται με την καταβολή προστίμου διατήρησης.

Ποιοι χώροι υπάγονται; Κλεισμένοι ημιυπαίθριοι χώροι, γκαράζ, υπόγεια, πατάρια, σοφίτες, pilotis.

Ποιοι χώροι εξαιρούνται; Κλεισμένα μπαλκόνια, βεράντες, πέργκολες.

Η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί το πολύ έως 2.7.2009, εκτός αν η αναθεώρηση δεν έχει σχέση με τους χώρους που άλλαξε η χρήση (π.χ. αλλαγή επιβλέποντος, αλλαγή καυσίμου κλπ., συνένωση άλλων χώρων).

Πως θα υπολογίζεται το πρόστιμο διατήρησης; Το πρόστιμο θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης κάθε ακινήτου, και σύμφωνα με τον εξής πίνακα:

Δηλούμενο εμβαδόν χώρου Κτίσματα α' κατοικίας Αλλες κατοικίες Κτίσματα άλλων χρήσεων
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ / ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος των 25 τ.μ. 5% 6% 7,5%
25 - 75 τ.μ. 7% 8,5% 10,5%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 9% 11% 13,5%
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ / ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Μικρότερος των 25 τ.μ. 6% 7,2% 9%
25 - 75 τ.μ. 8% 9,6% 12%
Μεγαλύτερος των 75 τ.μ. 10% 12% 15%

Στα εκτός σχεδίου ακίνητα, αν η χρήση δεν είναι κύριας κατοικίας και η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ανά τ.μ., το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 30%. Το "ειδικό πρόστιμο διατήρησης και πράσινης χρήσης" θα καταβάλλεται είτε εφάπαξ (οπότε θα υπάρχει έκπτωση 10%), είτε σε μηνιαίες δόσεις,  θα κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), θα τηρείται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και θα διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, καθώς και για προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αποκατάστασης, εντός του πρωτοβαθμίου ΟΤΑ στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι χώροι που δηλώνονται. Οι δηλούμενοι χώροι θα διατηρούνται για 40 χρόνια .

Ποιά δικαιολογητικά υποβάλλονται;

1. Αίτηση  του ενδιαφερομένου.

2. Υπεύθυνη  δήλωση του ν. 1599/1986 εις διπλούν,  στην οποία περιλαμβάνονται τα  ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η  (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του κυρίου του ακινήτου, αριθμός και έτος οικοδομικής άδειας, το εμβαδόν και η χρήση του χώρου, η ημερομηνία μετατροπής της χρήσης του, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.

3. Τεχνική  έκθεση μηχανικού, με περιγραφή  του χώρου, το εμβαδόν του,  η χρήση του, καθώς και η  έκταση γης που προκύπτει από  τη διαίρεση του εμβαδού του  δηλούμενου χώρου με τον ισχύοντα  συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

4. Φωτογραφία  του δηλούμενου χώρου.

5. Αντίγραφο  του στελέχους της οικοδομικής  άδειας.

6. Αντίγραφο  του τοπογραφικού διαγράμματος  της αδείας.

7. Αντίγραφο  της κάτοψης του ορόφου όπου  βρίσκεται ο χώρος .

8. Παράβολο  υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ για τους ημιυπαίθριους χώρους και 350 ευρώ για τους υπόλοιπους χώρους, ανά ιδιοκτησία.

Προθεσμία υποβολής στην αρμόδια  πολεοδομική υπηρεσία;

Κατάθεση: Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, ήτοι έως  και 28.12.2010

Με συστημένη επιστολή: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (28.10.2010)

Προθεσμία πληρωμής από την  ημερομηνία έναρξης  ισχύος του νόμου;

Για τους χώρους κατοικίας: Εντός 18 μηνών. Για τους λοιπούς χώρους: Εντός 24 μηνών.

Σε  έξη (6) ισόποσες δόσεις, με έκπτωση 10% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

Τι  ισχύει για όσους  ήδη δήλωσαν χώρους υπό την προϊσχύσασα  ρύθμιση;

Όσοι  είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία κατοχυρώνονται πλήρως χωρίς περιορισμό των 40 ετών.

Όσοι  δήλωσαν αλλά δεν είχαν εξοφλήσει πρέπει να κάνουν νέα δήλωση με τις νέες προϋποθέσεις.

Ποιά  είναι τα πλεονεκτήματα της νέας ρύθμισης, σε σχέση και με την προϊσχύσασα;

1. Χαμηλό κόστος προστίμου για τη δήλωση μικρών ημιυπαίθριων χώρων.

2. Συμπερίληψη παταριών και σοφιτών εντός νομίμου όγκου των κτιρίων.

3. Ρητά κατοχυρωμένη νομιμότητα μεταβιβάσεων δηλούμενων χώρων.

4. Σύνδεση δηλουμένων ανεξάρτητων χώρων με δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Ποιά  είναι τα μειονεκτήματα της ρύθμισης αυτής;

1. Απαγορευτικό κόστος προστίμου για τα υπόγεια και τους επαγγελματικούς χώρους.

2. Απαγορευτική επαύξηση του προστίμου για τους χώρους εμβαδού άνω των 75 τ.μ.

3. Μικρός χρόνος διατήρησης (40 έτη), ξένος προς την ελληνική νοοτροπία & νομική παράδοση.

Μ    Μη κατοχύρωση δηλούντων από δικαστικές ενέργειες συνιδιοκτητών.

4. Πρόσθετο κόστος αμοιβής μηχανικού για σύνταξη τεχνικής έκθεσης.

5. Φόβος εφαρμογής τεκμηρίων διαβίωσης και αναδρομικού ΦΜΑ-κληρονομιάς-γονικής παροχής.

6. Διαρκής επιβάρυνση ιδιοκτητών-διαχειριστών κτιρίων με αμοιβές ελέγχων «ταυτότητας κτιρίων».

Κατεβάστε και τα παρακάτω Αρχεία:
1. Εφαρμογή του Β΄ Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)
2. Εφημερίδα της Κυβερνύσεως 28 Απριλίου 2010

Το γραφείο του Κυρίου Σούλη Ιωάννη στην οδό Εθελοντών Δωδεκανήσου 29 στο κέντρο της Ρόδου αναλαμβάνει όλη την παραπάνω διαδικασία.


ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ
Το άρθρο διαβάστηκε 17426 φορές.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ το Άρθρο;Σχόλια / Συζητήσεις

Ο Επισκέπτης / Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει.
Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Ειδήσεις από τα 10 καλύτερα ενημερωτικά Portals της Ρόδου

Αναζήτηση

Καθημερινό ενημερωτικό δελτίο στο Email σας

Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε καθημερινά τα άρθρα του Cityofpetaloudes.gr απευθείας στο Ε-mail σας:

Το Cityofpetaloudes προτείνει...